1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε Άδεια

 1. Επιτρέπεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες cloud που παρέχονται από τους διακομιστές της Phoebus G Consulting για προσωπική και εμπορική χρήση. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:
  1. τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?
  2. αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά? ή
  3. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή "αντικατοπτρίζουν" τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από τη Phoebus G Consulting. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Τα υλικά στην ιστοσελίδα του Phoebus G Consulting παρέχονται "όπως είναι". Η Phoebus G Consulting δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Phoebus G Consulting δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία παρατήρηση σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο ή άλλως σχετικά με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Phoebus G Consulting ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών του Phoebus G Της ιστοσελίδας της Consulting, έστω και αν η Phoebus G Consulting ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Phoebus G Consulting έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις υπονοούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και Errata

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Phoebus G Consulting ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Phoebus G Consulting δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Η Phoebus G Consulting μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Phoebus G Consulting, ωστόσο, δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

Η Phoebus G Consulting δεν έχει εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της στο Internet και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από τη Phoebus G Consulting της ιστοσελίδας. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

7. Όροι Χρήσης του Τροποποιήσεις Χρήσης

Η Phoebus G Consulting μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την ιστοσελίδα του Phoebus G Consulting θα διέπεται από τους νόμους της πόλης Winnipeg, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση ενός Web Site.

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούν και να αποκαλύψει και να κάνουν χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Το ακόλουθο περιγράφει την πολιτική απορρήτου μας.

 • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας πληροφοριών, θα προσδιορίσει τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
 • Θα συλλέξει και χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την ικανοποίηση τους σκοπούς αυτούς που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός αν λάβει τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
 • Εμείς θα διατηρήσει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπούς.
 • Θα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και up-to-ημερομηνία.
 • Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες από λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
 • Θα κάνουμε εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουν τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύονται και διατηρούνται.

 

 

 

enfreles